Facit Förlags AB
Box 537
201 25 Malmö
SVERIGE
Facit Förlags AB info@facit.se

Tel: 040-25 88 53Startsida
FACIT Special Classic 2018
FACIT Norden 2019
FACIT Postal IX
FACIT Sverige 2019
FACIT Special 2015
Kontakt
Press
Integritetspolicy
Extra kataloginformation
Länkar
Beställ

English

Facit Sverige 2019 har släppts!

Facit Sverige 2019

FACIT Sverige 2019 är på 392 sidor - den mest omfångsrika Sverigekatalogen hittills - och innehåller alla utgivna svenska frimärken ända från starten 1855. Katalogen beskriver de olika valörerna med pris för ostämplade och stämplade frimärken med samtliga motiv avbildade i färg.

Bland innehållet i FACIT Sverige 2019:

 • NYHET: Förteckning över vilka frimärken som inte går att blöta av i vattenbad.
 • Turistportomärken och tidningsfrimärken.
 • Förstadagsbrev, frimärkshäften och självhäftande märken i omslag.
 • NYHET: För första gången presenteras en katalogisering med prissättning av de svenska Evenemangsbrevmärkena från 1874 till och med 1925.
 • NYHET: Samtliga utgivna (549 st.) Motivblad till och med 23 augusti 2018 finns nu avbildade och avslutas med en sammanställd prislista.
 • Som fortsättning på avbildningar av de Officiella Maximikorten i FACIT Sverige 2017, finns här fortsättningen (MK551-MK581), med prislista för dessa. MK581 är det sista utgivna Officiella Maximikortet.
 • Svensk privat lokalpost med uppdatering av de senaste utgåvorna. Nu även med engelsk översättning.
 • Uppdaterad medlemsförteckning från Sveriges Frimärkshandlareförbund.
 • Inte mindre än 392 sidor.

Priset för katalogen är 350 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer).

Beställ

Facit Norden 2019 har släppts!

Facit Norden 2019

Årets upplaga av FACIT Norden finns nu tillgänglig. Beställ den hos FACITstamps!

FACIT Norden 2019 är skriven på både svenska och engelska och innehåller alla utgivna frimärken i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Åland och Färöarna. Alla frimärken från och med 1951 beskrivs med varianter medan perioden före 1951 beskrivs med utgåva och valör, utan varianter, med pris för normalmärke. Samtliga frimärkshäften finns upptagna med varianter, även före 1951.

I katalogen hittar du även namn och kontaktuppgifter till alla frimärkshandlare och auktionärer som är medlemmar i Sveriges Frimärkshandlareförbund. Katalogen är helt i färg.

Detta har skett i årets utgåva:

 • Katalogen är nu för första gången tryckt på 70 grams papper vilket bland annat resulterar i högre bildkvalitet.
 • För första gången presenteras en översikt med prisangivelser för svenska singelfrankeringar inklusive BB/SX på brev, brevkort och trycksaker efter 1951.
 • En omfattande uppdatering av Sveriges självhäftande frimärken i omslag (SH) är nu genomförd.
 • För första gången har det gjorts en sammanställning av Sveriges utgivna frimärken i samband med, eller med anledning av ett jubileum.
 • Norges ”Affixing rullemerker fra 2007 til april 2018” med prisangivelser är nu för första gången sammanställt och katalogiserat.
 • Sammanställning av Grönlands frankeringsautomaters unika kodnummer.
 • Alla nyutkomna frimärken från Norden.
 • Justeringar och uppdateringar.
 • Uppdaterad medlemsförteckning från Sveriges Frimärkshandlareförbund.
 • Annonser från frimärkshandlare och frimärksauktionärer.
 • Annonser från Nordiska Postverk.
 • Inte mindre än 960 sidor.

Priset för katalogen är 450 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer).

Beställ

Stor Guldmedalj till FACIT Special Classic 2017

Facit Special Classic Large Gold Facit Norden Gold

För första gången någonsin så har ett Stort Guld i litteraturklassen delats ut till en frimärksvärderingskatalog. Under den internationella frimärksutställningen FINLANDIA 2017 i Tammerfors 24-28 maj tilldelades FACIT Special Classic 2017 inte mindre än 95 poäng och därmed ett Stort Guld. Även FACIT Norden 2017 fick mycket högt betyg och blev med 93 poäng tilldelad guld.

FACIT Special Classic och FACIT Norden uppstod när man år 2016 med chefredaktör Gunnar Lithén i spetsen beslutade sig för att dela FACIT Special i två delar. Facit Special Classic innehåller Nordens frimärken fram till 1951 med varianter och specialiteter. Facit Norden innehåller Nordens frimärken från 1951 och framåt med varianter samt perioden före 1951 med utgåva och valör, utan varianter. Båda katalogerna som även innehåller aktuellt redaktionellt material har blivit mycket uppskattade av samlarna.

Vad kostar mina frimärken?

Den första Facitkatalogen kom ut 1947 och har sedan dess blivit en institution och ett måste bland samlare av skandinavisk filateli. Med rätt Facitbok i handen har man inte bara en aktuell priskatalog med samtliga utgivna frimärken utan även en handbok i frimärkssamlandets konst. Författarna består av en katalogkommitté på ca tjugo stycken aktiva och ansedda filatelister som var och en noggrant följer marknaden inom sitt specialområde.

FACIT Special Classic innehåller alla Nordens frimärken med varianter och specialiteter fram till 1951.

FACIT Norden innehåller alla Nordens frimärken fram till den senaste utgåvan. Dock är det endast frimärken från 1951 och framåt som har varianter, tidigare frimärken beskrivs endast med utgåva, valör och pris för normalmärke.

FACIT Postal är en katalog som kommer vart femte år och är inriktad på svenska ortsstämplar och posthistoria vilket är ett väldigt brett och populärt samlarområde inom filatelin.

FACIT Sverige kommer ut vartannat år och är en enklare katalog med endast svenska frimärken inklusive den senaste privata lokalposten. Katalogen är fylld med vackra färgbilder i hög kvalitet och är mycket pedagogiskt utformad. Denna katalog är perfekt att starta sitt samlande med eller för den som på olika sätt har frimärken i sin ägo och behöver få en snabb överblick av värdet.

Filatelistiska nyheter

Ny chefredaktör för Facitkatalogerna!

Efter 15 år som VD och redaktör har Leif Jaråker beslutat att lämna över ansvaret för Facitkatalogerna. Han lämnar dock inte företaget helt då han behåller sin plats i styrelsen. Ny chefredaktör blir Gunnar Lithén, erfaren filatelist och belönad utställare.

Gunnar har arbetat med drift och användarsupport av datorer sedan 1968. Under 19 år arbetade han åt Svenska Försvaret. Från 1987 arbetade han åt internationella företag som NCR Svenska AB, AT & T, Sun microsystems AB och slutligen för Oracle Svenska AB.

Inom filatelin är Gunnar Lithén en av våra främsta posthistoriker och medlem av Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation SSPD. Gunnars expertområde är framförallt svenska ångbåtspostexpeditioner, där han har den främsta kunskapen och dokumentationen som finns att tillgå. Sitt utställningsexponat "Cancellations from Swedish steamship mail post offices from 1869 and up to 1951” har Gunnar ställt ut sedan 2008 och förra året (2013) vann det internationella guldmedaljer både i Thailand och i Brasilien. Gunnar är också medlem i Riksföreningen för Hembygdsfilateli, Stockholms Filatelist-sällskap och Solna Frimärkssamlarförening.

Gunnar kommer som chefredaktör att ansvara för de redaktionella uppgifterna kring Facitkatalogerna. Det är han, tillsammans med katalogkommittén, som kommer att ansvara för uppdateringar samt hålla kontakt med skribenter och annonsörer. Nästa utgivning är Facit Special 2015 som kommer ut lagom till den nationella utställningen BALTEX 2014 i Malmö sista helgen i augusti. Här kommer ni också att kunna träffa Gunnar i Postiljonens monter samt i framtiden även på andra nationella filatelistiska evenemang. Gunnar Lithén utgår från Kista men bolagets adress kommer att vara i Malmö där administrationen kommer att skötas med Lars-Olow Carlsson som ny VD för Facit Förlags AB.

För redaktionella frågor och annonsering:

Facit Förlags AB
Gunnar Lithén
Vejlegatan 9, 5tr
164 44 Kista
Tel: 076-671 30 20
gunnar.lithen@facit.se

För fakturering och beställning av kataloger:

Facit Förlags AB
Box 537
201 25 Malmö
Tel: 040-25 88 53
Fax: 040-25 88 59
info@facit.se

Aktuella kataloger