Facit Förlags AB
Box 537
201 25 Malmö
SVERIGE
Facit Förlags AB info@facit.se

Tel: 040-25 88 53Startsida
FACIT Special Classic 2024
FACIT Norden 2022
FACIT Postal X
FACIT Sverige 2023
FACIT Special 2015
Kontakt
Press
Integritetspolicy
Extra kataloginformation
Länkar
Beställ

English

Postiljonen AB & Facit Förlags AB integritetspolicy

Följande är Postiljonens AB:s integritetspolicy, i vilket inkluderas varumärkena FACITstamps och FFE samt de associerade företagen Facit Förlags AB och Postiljonen A/S i Köpenhamn (nedan benämnda som "Företagen", "vi" eller "oss").

Registrering och hantering av personlig information

Företagen erbjuder sina kunder ett antal tjänster, exempel på detta är att arrangera frimärksauktioner, sälja frimärken och tillbehör, sälja frimärksprenumerationer samt att trycka och sälja frimärkskataloger och litteratur.

För att kunna uppfylla dina (våra kunders) förfrågningar i samband med dessa tjänster (t.ex. att lämna in objekt till auktion och bjuda på auktion samt köpa frimärken, kataloger och prenumerationer etc.) måste vi registrera och hantera viss personlig information - normalt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt ytterligare information såsom kreditkortsinformation och bankkontoinformation. Vi kommer inte att begära eller registrera någon information som inte är relevant för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund.

Vi kommer att behålla relevant information så länge du är en aktiv kund och för en viss tid efteråt, enligt lagkraven. Vi delar inte din information med andra parter, om inte så krävs för att uppfylla våra skyldigheter (vilket kan inkludera frakttjänster, Internetleverantörer etc.).

Samtycke

När du som vår kund efterfrågar en tjänst från oss, som att lämna in objekt, bjuda eller köpa, utgår vi från att du accepterar registrering och hantering av den personliga information som är nödvändig för att kunna leverera tjänsten till dig.

Du kan när som helst begära information om vilka av dina personuppgifter som lagras av oss. Du har också laglig rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade, såvida vi inte på annat vis är lagligen skyldiga att behålla dessa.

Du kan när som helst instruera oss att inte kontakta dig eller skicka marknadsföringsmaterial till dig via e-post, brev, telefon eller på annat sätt.

Webbplatser

Våra webbplatser använder cookies. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. Om du öppnar ett nytt webbläsarfönster kommer då nya cookies att skapas. Vi sparar information i cookien såsom ett slumpmässigt värde som används för att skapa anonym statistik.

Förändringar

Företagen förbehåller sig rätten att när som helst ändra sin integritetspolicy (naturligtvis utifrån gällande lagar och riktlinjer). Den gällande versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på våra webbplatser:

www.postiljonen.se
www.facit.se
www.facitstamps.se
www.ffejournal.com

Om du har några frågor, kontakta oss på:

info@postiljonen.se
info@facit.se
info@facitstamps.se
salesdep@ffejournal.com