Facit Förlags AB
Box 537
201 25 Malmö
SVERIGE
Facit Förlags AB info@facit.se

Tel: 040-25 88 53Startsida
FACIT Special Classic 2024
FACIT Norden 2022
FACIT Postal X
FACIT Sverige 2023
FACIT Special 2015
Kontakt
Press
Integritetspolicy
Extra kataloginformation
Länkar
Beställ

English

Glad sommar!

Missa inte sommarrean som nu är i full gång på FACITstamps webbshop.

Kontoret är delvis bemannat 8 juli till 2 augusti.

FACIT Special Classic 2024

FACIT Special Classic 2024

FACIT Special Classic 2024 är skriven på både svenska och engelska och innehåller alla utgivna frimärken i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Grönland och Färöarna fram till 1951.

Katalogen beskriver varianter, nyanser, teknik, utgivningsdatum, upplaga, gravörens namn samt motivet. Du får de olika priserna på ett postfriskt/ostämplat märke, ett stämplat märke samt om märket sitter på ett brev. Här hittar du även namn och kontaktuppgifter till alla frimärkshandlare och auktionärer som är medlemmar i Sveriges Frimärkshandlareförbund. Katalogen är helt i färg.

Katalogen omfattar över 500 sidor, är inbunden i hårt omslag och är försedd med ett praktiskt läsband.

FACIT Special Classic 2024 innehåller bland annat:

 • Uppdaterad artikel om Returetiketter och handstämplar för obeställbara försändelser till Norden.
 • Uppdatering av ”Provtryck till svenska frimärken”.
 • Artikel ”Flyttade klichéer i leverans 1–3 av 4 Skilling Banco”.
 • Många prisjusteringar är gjorda i hela katalogen.
 • Uppdateringar av nya varianter och vattenmärken.
 • Artikel som förklarar katalogförändringarna för Landstorm II.
 • Bild på del av viraduk.
 • Priser för praktexemplar av stämplade frimärken 1924–1951 är nu införda i Sverigedelen.
 • Priser för praktexemplar av postfriska och ostämplade frimärken fram till och med Bromma 1936.
 • Artikel ”Færingehavn på Grönlands västkust”.
 • Från Ringströms Museum för Filateli visas utställningsbladen för HAPAG ”Hamburg American Packet Company West India Line”.
 • Isländska stämplar är uppdaterade.
 • Korrigeringar och uppdateringar av amerikansk och brittisk militärpost på Island under andra världskriget.
 • Karta över isländska postkontor och postrutter 1885.
 • Uppdatering av Islands påtryck “Í GILDI ’02-’03”.
 • Artikel ”An Expert’s Guide to the Iceland Í Gildi ’02-’03 Overprints”, Postscript No. 2.
 • 512 sidor.

Pris 500 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer).

Beställ

FACIT Sverige 2023

Sverige 2023

FACIT Sverige 2023 innehåller alla utgivna svenska frimärken ända från starten 1855. Katalogen beskriver de olika valörerna med pris för ostämplade och stämplade frimärken med samtliga motiv avbildade i färg.

FACIT Sverige 2023 innehåller bland annat:

 • Förteckning över vilka frimärken som inte går att blöta av i vattenbad.
 • Turistportomärken, tidningsfrimärken och frankeringsetiketter.
 • Förstadagsbrev, frimärkshäften, självhäftande märken i omslag och souvenirark.
 • De senaste årens motivblad från 1 november 2018 är avbildade tillsammans med en komplett prislista.
 • Prislista över de officiella Maximikorten.
 • NYHET: Frimärksprodukter utgivna av posten är nu prissatta samt uppdaterade.
 • NYHET: Sveriges Helsaker är uppdaterade och innefattar nu även de Militära helsakerna, vilka också är uppdaterade.
 • REVIDERAT: Privat lokalpost, de första tre perioderna.
 • Uppdaterad medlemsförteckning från Sveriges Frimärkshandlareförbund.
 • GÅVA FRÅN POSTNORD: Denna gång ett snyggt, speciellt för denna katalog FDC-stämplat block, Marinen 500 år.
 • 384 sidor.

Pris 450 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer).

Beställ

FACIT History & Index

History & Index

Äntligen en historik över FACIT!

Vår chefredaktör Gunnar Lithén har gått igenom alla kataloger från FACIT Special 1948 till och med de senaste 2022 (79 st). Resultatet är denna behändiga förteckning över artiklar och annat innehåll från samtliga årgångar av FACIT Special, samt index över medarbetare och artikelförfattare.

FACIT History & Index är tryckt i en begränsad upplaga och texten är på både svenska och engelska.

Pris 400 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer).

Beställ

Stor Guldmedalj till FACIT Special Classic 2017

Facit Special Classic Large Gold Facit Norden Gold

För första gången någonsin så har ett Stort Guld i litteraturklassen delats ut till en frimärksvärderingskatalog. Under den internationella frimärksutställningen FINLANDIA 2017 i Tammerfors 24-28 maj tilldelades FACIT Special Classic 2017 inte mindre än 95 poäng och därmed ett Stort Guld. Även FACIT Norden 2017 fick mycket högt betyg och blev med 93 poäng tilldelad guld.

FACIT Special Classic och FACIT Norden uppstod när man år 2016 med chefredaktör Gunnar Lithén i spetsen beslutade sig för att dela FACIT Special i två delar. Facit Special Classic innehåller Nordens frimärken fram till 1951 med varianter och specialiteter. Facit Norden innehåller Nordens frimärken från 1951 och framåt med varianter samt perioden före 1951 med utgåva och valör, utan varianter. Båda katalogerna som även innehåller aktuellt redaktionellt material har blivit mycket uppskattade av samlarna.

Vad kostar mina frimärken?

Den första Facitkatalogen kom ut 1947 och har sedan dess blivit en institution och ett måste bland samlare av skandinavisk filateli. Med rätt Facitbok i handen har man inte bara en aktuell priskatalog med samtliga utgivna frimärken utan även en handbok i frimärkssamlandets konst. Författarna består av en katalogkommitté på ca tjugo stycken aktiva och ansedda filatelister som var och en noggrant följer marknaden inom sitt specialområde.

FACIT Special Classic innehåller alla Nordens frimärken med varianter och specialiteter fram till 1951.

FACIT Norden innehåller alla Nordens frimärken fram till den senaste utgåvan. Dock är det endast frimärken från 1951 och framåt som har varianter, tidigare frimärken beskrivs endast med utgåva, valör och pris för normalmärke.

FACIT Postal är en katalog som kommer vart femte år och är inriktad på svenska ortsstämplar och posthistoria vilket är ett väldigt brett och populärt samlarområde inom filatelin.

FACIT Sverige kommer ut vartannat år och är en enklare katalog med endast svenska frimärken. Katalogen är fylld med vackra färgbilder i hög kvalitet och är mycket pedagogiskt utformad. Denna katalog är perfekt att starta sitt samlande med eller för den som på olika sätt har frimärken i sin ägo och behöver få en snabb överblick av värdet.

Filatelistiska nyheter

Ny chefredaktör för Facitkatalogerna!

Efter 15 år som VD och redaktör har Leif Jaråker beslutat att lämna över ansvaret för Facitkatalogerna. Han lämnar dock inte företaget helt då han behåller sin plats i styrelsen. Ny chefredaktör blir Gunnar Lithén, erfaren filatelist och belönad utställare.

Gunnar har arbetat med drift och användarsupport av datorer sedan 1968. Under 19 år arbetade han åt Svenska Försvaret. Från 1987 arbetade han åt internationella företag som NCR Svenska AB, AT & T, Sun microsystems AB och slutligen för Oracle Svenska AB.

Inom filatelin är Gunnar Lithén en av våra främsta posthistoriker och medlem av Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation SSPD. Gunnars expertområde är framförallt svenska ångbåtspostexpeditioner, där han har den främsta kunskapen och dokumentationen som finns att tillgå. Sitt utställningsexponat "Cancellations from Swedish steamship mail post offices from 1869 and up to 1951” har Gunnar ställt ut sedan 2008 och förra året (2013) vann det internationella guldmedaljer både i Thailand och i Brasilien. Gunnar är också medlem i Riksföreningen för Hembygdsfilateli, Stockholms Filatelist-sällskap och Solna Frimärkssamlarförening.

Gunnar kommer som chefredaktör att ansvara för de redaktionella uppgifterna kring Facitkatalogerna. Det är han, tillsammans med katalogkommittén, som kommer att ansvara för uppdateringar samt hålla kontakt med skribenter och annonsörer. Nästa utgivning är Facit Special 2015 som kommer ut lagom till den nationella utställningen BALTEX 2014 i Malmö sista helgen i augusti. Här kommer ni också att kunna träffa Gunnar i Postiljonens monter samt i framtiden även på andra nationella filatelistiska evenemang. Gunnar Lithén utgår från Kista men bolagets adress kommer att vara i Malmö där administrationen kommer att skötas med Lars-Olow Carlsson som ny VD för Facit Förlags AB.

För redaktionella frågor och annonsering:

Facit Förlags AB
Gunnar Lithén
Vejlegatan 9, 5tr
164 44 Kista
Tel: 070-378 00 11
gunnar.lithen@facit.se

För fakturering och beställning av kataloger:

Facit Förlags AB
Box 537
201 25 Malmö
Tel: 040-25 88 53
Fax: 040-25 88 59
info@facit.se

Aktuella kataloger